Sylvie Meis hekelt paparazzi tijdens vakantie

sylvie-vakantie

Sylvie Meis heeft in een interview met Sp!ts nogmaals blijk gegeven van haar haat jegens paparazzi. De aanleiding daarvoor was het storende gedrag van de paparazzi tijdens een vakantie met haar zoontje Damian.

Bekeken

Meis had niet alleen kritiek op het feit dat er tijdens haar privévakantie met haar zoontje foto’s van de twee werden gemaakt, maar ze kon het ook niet op prijs stellen dat er maar liefst 15 fotografen kwamen opdagen om foto’s te maken. In het interview geeft Meis duidelijk te kennen dat ze het werkelijk schandalig vindt en dat ze zich bekeken voelt door alle aandacht van de paparazzi.

Recht

Het lijkt er daarmee op dat Meis met het interview opnieuw de langlopende discussie over het gedrag van paparazzi probeert aan te wakkeren. Celebrities en personalities hebben wereldwijd meermaals aangegeven niet blij te zijn met de overvloed van aandacht die zij van paparazzi krijgen en soms, zoals in het geval van Chris Brown, kan dit zelfs aardig uit de hand lopen. Volgens Meis komt dat vooral doordat paparazzi denken dat het altijd en overal maken van foto’s een recht is.